BPM calculator teruggaaf bij export

 

Met de gratis BPM calculator bij export kunt u gemakkelijk een rest-BPM bedrag berekenen bij export van een voertuig. Deze calculator is aangepast aan de afschrijvingstabel van 1 januari 2011.
 

Kom ik in aanmerking voor teruggaaf?

Voor een personenauto, bestelauto of motor is het bij export onder bepaalde voorwaarden mogelijk om BPM terug te krijgen. Het voertuig moet in Nederland zijn gekentekend op of na 16 oktober 2006. BPM teruggaaf is alleen mogelijk als het voertuig naar een land binnen de EER wordt geëxporteerd, dat wil zeggen naar een lidstaat van de Europese Unie of naar Noorwegen, IJsland of Liechtenstein.
 

Hoe wordt het teruggaaf bedrag berekend?

De hoogte van het BPM bedrag dat de Belastingdienst kan teruggeven, wordt bepaald door het bruto BPM bedrag, de leeftijd van het voertuig op het moment van export, de periode dat het voertuig in Nederland geregistreerd is geweest en of er sprake is van een eerdere BPM teruggaaf of vrijstelling (denk aan bijvoorbeeld taxi’s, bestelauto’s, verhuisgoederen). De laatste Nederlandse eigenaar dient binnen dertien weken na exportaanmelding een verzoek om teruggaaf in te dienen bij zijn belastingkantoor en daarbij de benodigde bewijsstukken te overleggen.